Cesta do nanosveta pre učiteľov a ich žiakov

Postery

Súčasťou výstupov účastníkov nanokurzu je aj príprava nanoposterov ako učebných a študijných pomôcok na hodiny (alebo do učební na nástenky). Tieto postery by mohli inšpirovať aj iných učiteľov, tak sme sa rozhodli ich zverejniť a poskytnúť do výučby.