Cesta do nanosveta pre učiteľov a ich žiakov

Vyučovanie

V posledných rokoch sledujeme rastúci záujem učiteľov o zaradenie nanoproblematiky do výučby prírodovedných a technických predmetov na základných aj stredných školách. Preto sme sa rozhodli vytvoriť online priestor, kde by si učitelia mohli nájsť potrebné metodické a odborné materiály začleniteľné priamo do výučby. V tejto sekcii sme pre Vás pripravili prehľad týchto materiálov v podobe ďalších stránok:

Učebné moduly (kompletne metodicky spracovaných 45-90-minútových bádateľsky orientovaných medzipredmetových blokov)

Pracovné listy (krátkych sprievodných aktivít (10-15-minútových) začleniteľných do výučby daného predmetu v rámci inej príbuznej témy na jej obohatenie, či rozšírenie)

Postery (výučbových a študijných edukačných podkladových materiálov z rôznych oblastí, spracovaných účastníkmi nanokurzov)

- Rôzne materiály (SR, ČR), ako aj Rôzne materiály (zahraničné) (vhodné ako doplnkové študijné materiály pre učiteľov a žiakov)

Pomôcky (vhodné pre výučbu s odkazmi, kde je možné si tieto pomôcky objednať)

- Videá (vhodné pre výučbu)