Cesta do nanosveta pre učiteľov a ich žiakov

Vzdelávanie

Našou snahou je rozbehnúť v rámci SR a ČR ponuku odborných a metodických vzdelávacích aktivít pre učiteľov ZŠ a SŠ, ktoré by ich pripravili na výučbu nanoproblematiky v ich predmetoch, prípadne v mimoškolských aktivitách. Preto Vám prinášame prehľad rôznych vzdelávacích aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť:

Nanokurz (akreditovaný vzdelávací program "Základy nanovedy a nanotechnológií pre učiteľov" poskytovaný MPC Bratislava pre učiteľov v rámci SR)

Nanoworkshopy (... alebo kde nás môžete stretnúť a vidieť naživo... :-) )

Nanowebináre (zatiaľ v anglickom jazyku, neskôr sa nám možno podarí niečo takéto pripraviť aj u nás...) 

Vyhľadávanie

Kontakt

Nano v škole